Kompot višnja bez koštica, 680 g

ocijeđena masa = 340 g