Fileti crvene paprike, 670 g

ocijeđena masa = 350 g