Poslovni kontakti

POSLOVNI_KONTAKTI

Sjedište društva
Domovinskog rata 93, 21000 Split
tel.: +385 21 600 400
Centrala Solin
tel.: +385 21 600 600
Uprava
Matoševa 29, 21210 Solin
tel.: +385 21 202 605, 202 600
fax.: +385 202 613, 202 624
e-mail: uprava@tommy.hr
Sektor nabave
tel.: +385 21 202 605
fax.: +385 21 202 613
e-mail: nabava@tommy.hr
Služba marketinga
tel.: +385 21 202 650
fax.: +385 21 202 613
e-mail: marketing@tommy.hr
Služba maloprodaje
tel.: +385 21 600 542
fax.: +385 21 600 690
e-mail: maloprodaja@tommy.hr
Tehnički sektor
tel.: +385 21 600 561
fax.: +385 21 600 685
e-mail: tehnicka@tommy.hr
Sektor računovodstva, financija i kontrolinga
e-mail: financije@tommy.hr
e-mail: saldakonti@tommy.hr
Služba ljudskih resursa
tel.:+385 21 600 554
e-mail: ljudski.resursi@tommy.hr
e-mail:  kadrovska@tommy.hr
Upiti medija
e-mail: press@tommy.hr